Sociaal ondernemen met de vacaturebank van JC People
  • nl
  • de

Sociaal ondernemen

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de maatschappij, als je er maar de kans voor krijgt. Vanuit dat oogpunt hoeft er maar één vraag te worden gesteld, namelijk: wat kun je wél? Een logische vraag, want is het daar uiteindelijk niet iedereen om te doen, ingezet worden op een plek waar je meerwaarde levert, voor jezelf en voor een ander. Het gevoel om iets bij te kunnen dragen, erbij te horen en het leven weer zin te geven, dat is een veel gehoord antwoord van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder uit het oog te verliezen dat het voor een werkgever niet vanzelfsprekend is dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijk binnen de bedrijfsprocessen kan deelnemen, willen we in samenwerking met gemeenten, het UWV en re-integratiebureaus een concrete poging wagen hen tot andere inzichten te bewegen.

Ja, het begeleiden kost tijd, energie en soms zelfs geld, maar dat is zeker niet in alle gevallen zo. En nog minder wanneer iemand de kans krijgt om te doen waar hij of zij goed in is. En dat geldt uiteindelijk voor ons allemaal.

Kijken naar kansen

Door te kijken naar wat iemand wél kan in plaats van te benadrukken wat iemand niet kan, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen, maar dan moet je die echte kans wel krijgen.
Vanuit de visie dat iedereen een echte kans verdient hebben wij een dienst ontwikkeld waarmee wij trachten de deur van werkgevers op een kier te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij doen dit door het gebruik van visuele storytelling met behulp van ons interactieve video messaging systeem JC People, waarmee de sollicitant in zijn kracht wordt gezet.

Hoe dit in zijn werk gaat?

Nadat duidelijk is geworden wat de kandidaat kan en welke organisaties daar baat bij kunnen hebben, wordt er in samenwerking met de sollicitant en de begeleider een passende video op maat gemaakt. In deze video introduceert de sollicitant zichzelf. Dit kan bijvoorbeeld vanaf een locatie die past bij de sollicitant in interview-vorm of in een vorm waarbij de sollicitant alleen fungeert en door middel van vragen buiten de camera om een goed beeld vormt van zichzelf.

>